Pūres MIX pludmales volejbolā

Pūres MIX pludmales volejbols

Nolikums

1. Mērķis
1.1. Sekmēt smilšu volejbola attīstību un popularitāti Tukuma novada Pūres pagastā.
1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
1.3. Iesaistīt Pūres un tās apkārtnes iedzīvotājus aktīvās, regulārās sporta nodarbībās.

2. Vieta un laiks
2.1. Spēles norisināsies Pūres centra sporta laukumā.
2.2. Sacensības norisināsies 19. augustā,  sākums plkst. 11:00 (Reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 10:30)

3. Vadība
3.1. Pūres atklāto pludmales volejbola turnīru organizē Biedrība sporta klubs „Pūre” sadarbībā ar Pūres un Jaunsātu pagasta pārvaldi.

3.2. Turnīra galvenais tiesnesis Uldis Ersts.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ik viens volejbola spēles cienītājs.

4.2 Komandā spēlē divi dalībnieki – sieviete un vīrietis.

4.4. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.

5. Sacensību kārtība, izspēles sistēma un sacensības noteikumi
5.1. Spēles notiek pēc smilšu volejbola noteikumiem. Ar noteikumiem var iepazīties interneta mājas lapā –http://www.fivb.org/ .

5.2. Izspēles kārtība tiek noteikta sacensību dienā.

5.3. Punkti turnīra tabulā:

  • par uzvaru 2:0, komanda saņem 3 punktus,
  • par uzvaru 2:1 komanda saņem 2 punktus,
  • par zaudējumu 1:2 komanda saņem 1 punkts,
  • par zaudējumu 0:2 komandai 0 punkti.

5.4. Ja ir vienādi izcīnīti punkti, tad vērtē:

1) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības,

2) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības.

 

6. Tiesneši
6.1. Spēles tiesā komandu dalībnieki, kas konkrētajā brīdī nespēlēs. Tiesāšanas grafiks tiks sastādīts posma norises vietā.
6.2.    Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
6.3.    Komandām ir tiesības vērsties pie galvenā tiesneša ar pretenzijām un protestiem par spēles gaitu uzreiz pēc notikušās spēles.

7. Disciplīna

7.1. Ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 min. – tai tiek piešķirts zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.

7.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti var tikt anulēti.

8. Finansiālie nosacījumi

Dalības maksa  5,00 EUR no komandas.

9. Medicīniskais nodrošinājums
Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs ar parakstu pieteikumā.

10. Apbalvošana

10.1.  1.- 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām un pārsteigumu balvām.

11. Dažādi
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.

12. Informācija

Sīkākai informācijai griezties pie Ulda Ersta:

mob. +371 26181525

e-pasts : sportaklubspure@gmail.com

mājas lapa: www.skpure.lv

 

Author: SK Pūre

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *