Pludmales volejbols

Atklātais pludmales volejbola turnīrs
„Pūres kauss 2022”

Nolikums

1. Mērķis
1.1. Sekmēt smilšu volejbola attīstību un popularitāti Tukuma novadā Pūres pagastā.
1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.

2. Vieta un laiks
2.1. Spēles norisināsies Pūres centra sporta laukumā.
2.2. Sacensības norisināsies piecos posmos – jaunieši – iesācēji, vīriešu un sieviešu komandām:
1. kārta – 5. jūnijā,
2. kārta – 18. jūnijā,
3. kārta – 3. jūlijā,
4. kārta – 31. jūlijā,
5. kārta – 13. augusts,

Sacensību sākums:
• jaunieši – iesācēji plkst. 11:00
• sievietes plkst. 11:00
• vīrieši plkst. 11:00
Pieteikšanās līdz sacensību iepriekšējai dienai pl. 20.00, rakstot uz e-pastu: sportaklubspure@gmail.com
3. Vadība
3.1. Pūres atklāto pludmales volejbola turnīru organizē Biedrība sporta klubs „Pūre”.
3.2. Turnīra galvenais tiesnesis Uldis Ersts.

4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ik viens volejbola spēles cienītājs.
4.2. Katrā sacensību posmā drīkst spēlēt divi (2) spēlētāji.
4.3. Katrā komandā atļauts pieteikt – 3 cilvēkus (kopvērtējumā tiek apbalvoti divi komandas spēlētāji).
4.4. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI
5.1. Spēles notiek pēc smilšu volejbola noteikumiem.
5.2. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta
atkarībā no pieteikušos komandu skaita.
5.3. Kausa izcīņas posmos ir sekojošs vērtējums:
Katrai komandai par aizvadīto čempionāta posmu tiek piešķirts attiecīgs punktu
skaits atkarībā no ieņemtās vietas:
1.v. – 20 p.; 2.v. – 18 p.; 3v – 17 p.; 4.v. – 16 p. utt. Dilstošā secībā.
6. Tiesneši
6.1. Spēles tiesā komandu dalībnieki, kas konkrētajā brīdī nespēlēs. Tiesāšanas grafiks tiks sastādīts posma norises vietā.
6.2. Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
6.3. Komandām ir tiesības vērsties pie galvenā tiesneša ar pretenzijām un protestiem par spēles gaitu uzreiz pēc notikušās spēles.

7. Disciplīna
7.1. Ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 min. – tai tiek piešķirts zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.
7.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti var tikt anulēti.

8. Finansiālie nosacījumi
Dalības maksa katrā posmā EUR 6.00 no komandas.

9. Medicīniskais nodrošinājums
Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs ar parakstu pieteikumā.

10. Apbalvošana
10.1. Katrā posmā 1.- 3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar pārsteigumu balvām no atbalstītājiem, kā arī ar medaļām.
10.2. Kopvērtējumā 1.- 3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar pārsteigumu balvām un kausiem.

11. Dažādi
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.

12. Informācija
Sīkākai informācijai griezties pie Ulda Ersta:
mob. +371 26181525
e-pasts : skpure.sports@gmail.com
mājas lapa www.skpure.lv