Projekti

 Rotaļu laukuma elementu papildināšana un uzlabošana Pūres ciemata centrā

Projekta numurs: Id. Nr. 16-08-AL14-A019.2203-000001

Biedrība “Sporta klubs Pūre” realizējis Lauku atbalsta dienesta atbalstīto projektu ‘Rotaļu laukuma elementu papildināšana un uzlabošana Pūres ciemata centrā’.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības strātēģiju’.