Pludmales volejbols 2017

Pūres atklātais  pludmales volejbola turnīrs 2017

Nolikums

1. Mērķis
1.1. Sekmēt smilšu volejbola attīstību un popularitāti Tukuma novada Pūres pagastā.
1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
1.3. Iesaistīt Pūres un tās apkārtnes iedzīvotājus aktīvās, regulārās sporta nodarbībās.

2. Vieta un laiks
2.1. Spēles norisināsies Pūres centra sporta laukumā.
2.2. Sacensības norisināsies piecos posmos vīriešu,  sieviešu un jauniešu komandām:

1. kārta -4. jūnijā, sievietēm un vīriešiem sacensību sākums plkst. 11:00  (Reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 10:30)

Jauniešiem/iesācējiem sacensību sākums plkst. 9:30  (Reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:20)

 

2. kārta – 18.jūnijā, sievietēm un vīriešiem sacensību sākums plkst. 11:00 (Reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 10:30)

Jauniešiem/iesācējiem sacensību sākums plkst. 9:30  (Reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:20)

 

3. kārta – 2.jūlijā,sievietēm un vīriešiem sacensību sākums plkst. 11:00 (Reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 10:30)

Jauniešiem/iesācējiem sacensību sākums plkst. 9:30  (Reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:20)

 

4. kārta – 16.jūlijā, ssievietēm un vīriešiem acensību sākums plkst. 11:00 (Reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 10:30)

Jauniešiem/iesācējiem sacensību sākums plkst. 9:30  (Reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:20)

 

5. kārta -13.augustā, sievietēm un vīriešiemsacensību sākums plkst. 11:00 (Reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 10:30)

Jauniešiem/iesācējiem sacensību sākums plkst. 9:30  (Reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:20)

3. Vadība
3.1. Pūres atklāto pludmales volejbola turnīru organizē Biedrība sporta klubs „Pūre” sadarbībā ar Pūres un Jaunsātu pagasta pārvaldi.

3.2. Turnīra galvenais tiesnesis Uldis Ersts.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ik viens volejbola spēles cienītājs.

4.2 Komandas pamatsastāvā spēlē divi dalībnieki (pamatsastāvs ir tie spēlētāji, kuri tiek reģistrēti pirmajā pieteikuma dalības anketā), bet var papildus pieteikt rezerves spēlētāju, kurš aizstāj vienu no pamata sastāva spēlētājiem.

4.4. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.

5. Sacensību kārtība, izspēles sistēma un sacensības noteikumi
5.1. Spēles notiek pēc smilšu volejbola noteikumiem. Ar noteikumiem var iepazīties interneta mājas lapā –http://www.fivb.org/ .

5.2 Vīrieši  2 : 2, Sievietes 2 : 2, Jaunieši 2:2 .

5.2. Izspēles kārtība tiek noteikta sacensību dienā.

5.3 Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem.

5.4. Punkti turnīra tabulā:

  • par uzvaru 2:0, komanda saņem 3 punktus,
  • par uzvaru 2:1 komanda saņem 2 punktus,
  • par zaudējumu 1:2 komanda saņem 1 punkts,
  • par zaudējumu 0:2 komandai 0 punkti.

5.5. Ja ir vienādi izcīnīti punkti, tad vērtē:

1) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības,

2) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības.

5.6. Kausa izcīņas posmos ir sekojošs vērtējums:

1) 1.vieta – 1 punkts; 2.v. – 2 p.; 3.v. – 3 p.; 4.v. – 4 p. u.t.t.

2) Jauniešu komandām kopvērtējums netiks vērtēts, tiks apbalvoti katrā posmā.

5.7 Kopvērtējumā summē četru labāko posmu rezultātus (punktus). Uzvar komanda ar mazāko punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāko vietu izcīna komanda:

1)      kura piedalījusies visos sacensību posmos,

2)      kurai vairāk izcīnīto 1. vietu, tad 2. vietu u.t.t.,

6. Tiesneši
6.1. Spēles tiesā komandu dalībnieki, kas konkrētajā brīdī nespēlēs. Tiesāšanas grafiks tiks sastādīts posma norises vietā.
6.2.    Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
6.3.    Komandām ir tiesības vērsties pie galvenā tiesneša ar pretenzijām un protestiem par spēles gaitu uzreiz pēc notikušās spēles.

7. Disciplīna

7.1. Ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 min. – tai tiek piešķirts zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.

7.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti var tikt anulēti.

8. Finansiālie nosacījumi

Dalības maksa katrā posmā vīriešiem, sievietē 6,00 EUR no komandas.

Dalības maksa katrā posmā jauniešiem 2,00 EUR no komandas.

9. Medicīniskais nodrošinājums
Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs ar parakstu pieteikumā.

10. Apbalvošana

10.1. Kopvērtējumā 1.- 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām un kausiem. (1. vietai kauss no kaltakmens.lv un čempona krekliņi no sportabode.lv)

10.2. Katrā posmā 1. – 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar balvām (balvas no atbalstītājiem).

11. Dažādi
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.

12. Informācija

Sīkākai informācijai griezties pie Ulda Ersta:

mob. +371 26181525

e-pasts : sportaklubspure@gmail.com

mājas lapa: www.skpure.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *