Spartakiāde

Pūres pagasta spartakiāde 2016.

1. Mērķis. Uzdevums.
1.1 Popularizēt sportu iedzīvotāju vidū, kā veselību nostiprinošu brīvā laika pavadīšanas veidu.
1.2 Veicināt tautas sporta aktivitātes Pūres pagastā.
1.3 Noskaidrot Pūres pagasta labākos sportistus.

2. Vieta. Laiks
2.1. Spartakiādes norises vietas – Pūres sporta hallē un Pūres centra sporta laukumā.
2.2. Spartakiāde notiek 2016.gadā, sacensību kalendārā noteiktā laikā.
2.3. Aicinām komandām pieteikties līdz 27. februārim uz e-pastu: sportaklubspure@gmail.com
3. Vadība.
3.1. Spartakiādi organizē un vada Pūres un Jaunsātu pagasta pārvalde sadarbībā ar Biedrība sporta klubs „Pūre”.
3.2. Spartakiādes galvenais tiesnesis – Uldis Ersts.
3.3. Sacensību galvenais tiesnesis sacensības vada kopā ar izveidotu tiesnešu kolēģiju atsevišķos sporta veidos.
4. Dalībnieki
4.1. Spartakiādes sacensībās var piedalīties Pūres un Jaunsātu pagasta teritorijā dzīvojošie, strādājošie, deklarētie iedzīvotāji, kā arī tie, kuri mācījušies; darba vietu, apdzīvoto vietu un interešu komandas, kā arī uzaicinātās komandas no blakus esošiem pagastiem.
4.2. Komandu komplektēšanā tiek noteikti šādi ierobežojumi:
4.2.1. dalībnieki spartakiādes laikā drīkst startēt tikai vienas komandas sastāvā;
4.2.2. komandu sacensībās nedrīkst iekļaut dalībniekus, kuri jaunāki par 14 gadiem (izņemot individuālos sporta veidus).
4.3. Katras komandas dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli spartakiādes laikā.
5. Pieteikumi
5.1. Komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 25 dalībniekus. Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds, uzvārds un ar savu parakstu apstiprina komandas kapteinis.
5.2. Komandu un individuālie pieteikumi attiecīgā sporta veidā jāiesniedz 30.min. pirms sacensību sākuma. Ja komanda šo punktu neievēro un pieteikumu iesniedz vēlāk, komanda pie kopvērtējuma saņem mīnus 1punktu.
5.3. Protestu par spēli vai sacensībām galvenajam tiesnesim jāiesniedz 10min. pēc sacensībām.

6. Sporta veidi
6.1. Komandu sporta veidi
Volejbols 6 : 6
Telpu futbols 5 : 5
Basketbols 5:5
Florbols 3:3
Futbols 6:6
Strītbols 3:3
Pludmales volejbols 2:2
Veiklības stafete 6 dalībnieki
(Volejbolā, basketbolā, telpu futbolā un futbolā atļauts uzsākt spēli ar 1 dalībnieku mazāk)

6.2. Individuālās sacensības
6.2.1. Komandas rezultāts veidojas – 2 vai 3 labākie rezultāti tiks ieskaitīti pie komandas rezultāta.
Novuss 3 dal. no komandas.
Galda teniss 3 dal. no komandas
Dambrete 3 dal. no komandas
Makšķerēšana 2 dal. no komandas
Basketbola soda metieni, 3 punktu metieni.

Skrējiens 5 km. 3 dal. no komandas

7. Sacensību kalendārs:

1. Galda spēles (galda teniss, novuss,dambrete) – 28. februārī plkst. 10:00 Pūres sporta hallē
2. Volejbols – 26. martā plkst. 10:00 Pūres sporta hallē
3. Telpu futbols – 24. aprīlī plkst Pūres sporta hallē
4. Basketbols, basketbola soda un 3 punktu metieni – 1. maijā Pūres sporta halle
5. Makšķerēšana – Pūres centra sporta laukums
6. Futbols – Pūres centra sporta laukums
7. Florbols un strītbols – Pūres centra sporta laukums
8. Pludmales volejbols, veiklības stafete – Pūres centra sporta laukums
8. Vērtēšana
8.1. Sacensības notiek 12 sporta veidos, komandām katrā sporta veidā un kopvērtējumā.
8.2. Komandu kopvērtējuma uzvarētājus nosaka pēc sporta veidos izcīnīto vietu punktu summas.
8.2.1. Komanda par izcīnīto vietu saņem punktus, par 1.vietu tiek piešķirti 20 punkti, par 2. vietu – 18 p., par 3.vietu–17 p. utt. Komanda, kura nepiedalās attiecīgajā sporta veidā, ieskaita 0 punktus.
8.2.2. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšanai no 12 sporta veidiem – skaita (10) desmit labāko sporta veidu punktus. Kopvērtējumā uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu izcīna komanda, kurai vairāk izcīnīto 1.vietu, tad 2.vietu u.t.t. Ja līdzsvars saglabājas – vērtē veiklības stafeti.

8.3. Ja komandā startē meitene, katra dalībniece dod 1 punktu savai komandai. (Atsevišķos komandas sporta veidos, lai tiktu pie punkta ir jānospēlē minētie laiki).
8.3.1. Volejbolā jānospēlē 1 sets.
8.3.2. Telpu futbolā un mini futbolā jānospēlē 8 min. no spēles
8.3.3. Basketbolā jānospēlē ¼ no spēles.
8.3.4. Florbolā jānospēlē 1/3 no spēles.
8.4. Individuālās sacensībās (makšķerēšana, skrējiens 5km, novuss, galda teniss) – drīkst piedalīties arī bērni. Katrs dalībnieks dod 1 punktu savai komandai.
9. Apbalvošana
9.1. Individuāli 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvo ar pārsteiguma balvām un diplomu.
9.2. Katrā sporta veidā 1.- 3 vietu ieguvēju komandas apbalvo ar diplomiem.
9.3. Komandu kopvērtējumā 1.- 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem.

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *