Pūres sporta svētki

Biedrība SK” PŪRE’, Reģ. Nr. 40008049373,  “Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma novads,  LV 3124,

telf. +371 26181525

e-mail; sportaklubspure@gmail.com  www.skpure.lv

NOLIKUMS

Pūres pagasta atklātie sporta svētki 2017. gada 29. jūlijā

Veselības diena pagastā.

  1.  Mērķis. Uzdevums.

  1.1  Popularizēt sportu iedzīvotāju vidū, kā veselību nostiprinošu brīvā laika pavadīšanas veidu.

  1.2  Veicināt tautas sporta aktivitātes Pūres pagastā.

  1.3  Noskaidrot Pūres pagasta labākos sportistus/-es.

  1. Vieta. Laiks

  2.1.   Sporta spēļu norises vieta – Pūres centra sporta laukums.

  2.2.   Sporta pasākums notiek 29.07.2017.

  2.3.   Reģistrēšanās,  iepriekš pieteikšanās sūtot vārdiskā pieteikuma formu  uz e – pastu: sportaklubspure@gmail.com Komandu skaits ierobežots – 10 vīriešu komandas un 6 sieviešu komandas.

  2.4.   Sacensību starts plkst., 10:00

  1. Vadība.

  Sacensības organizē Pūres pagasta pārvalde sadarbībā ar Biedrība sporta klups „Pūre”

  1. Dalībnieki.

  4.1.   Sacensībās piedalās Pūres pagasta iedzīvotāji,  kā arī uzaicinātas komandas no citiem novadiem.

  4.2.   Sacensībās atļauts startēt 2002 .gadā dzimušiem un vecākiem.

  4.3.   Dalībnieks/-ce var piedalīties vairākos sporta veidos ar noteikumu, ja tas netraucē sacensību norisi.

  4.4.   Par punktu 4.2., 4.3.,  prasību neievērošanu, sportists/-e, komanda attiecīgajā sporta veidā tiek diskvalificēta.

  4.5.   Protests iesniedzams rakstiski (pusstundas laikā pēc diskvalifikācijas).

  1.  Pieteikums  

  Spēļu komandām, jāiesniedz noteiktas formas aizpildīts pieteikums un iemaksā 20 EUR apmērā. Pieteikums ir apstiprinājums dalībai sacensībās. Dalībnieki, kas nebūs iesnieguši pieteikumu un samaksājuši, sacensībās nepiedalās. Komandas pieteikumam drīkst pieteikt ne vairāk par 12 dalībniekiem.

  Komandu skaits ierobežots – 10 vīriešu komandas un 6 sieviešu komandas.

  1.      Tiesneši

  Sporta spēles tiesā nozīmēti tiesneši. Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs, to spēlētāji un komandu pilnvarotās personas nevar apstrīdēt ne spēles laikā, ne pēc spēles.

  1.  Sacensību programma

  7.1.   Sporta veidi vīriešu komandām:

  7.1.1.     smilšu volejbols (4:4)

  7.1.2.     strītbols (3:3)

  7.1.3.     florbols (3:3)

  7.1.4.     futbols (6:6)

  7.1.5.    badmintons (2:2)

  7.1.6.     lodes grūšana

  7.1.7.     jautrības stafete

  7.2.   Sporta veidi sieviešu komandām

  7.2.1.      smilšu volejbols (4:4),

  7.2.2.     tautas bumba (5:5)

  7.2.3.      badmintons (2:2)

  7.2.4.      basketbola soda metieni

  7.2.5.      lodes grūšana

  7.2.6.      jautrības stafete

  7.3.   Individuālie sporta veidi

  7.3.1.      makšķerēšana

  7.3.2.     šautriņu mešana

  7.3.3.     šaušana mērķī

  7.3.4      tāllēkšana

  7.4 Veselības veicināšanas diena Pūrē

  10:00 – 11:10 Veselīga uztura pamatprincipi un savas ēdienkartes plānošana

  11:20 – 12:20 Lekcija. Stress un atkarības – ko ar to darīt?

  11:30-12:30 Veselības pārbaudes punkts. Iespēja pārbaudīt asinsspiedienu, ķermeņa tauku daudzuma noteikšana un novērtēšana.

  11:00 – 12:00 TRX paraugdemonstrējumi

  12:00 – 12:30 Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrības paraugdemonstrējumi

  13:00 – 14:00 Našķēties prasme – padomi vecākiem kā pirmsskolas vecuma bērniem mācīt veselīgus našķēšanās pamatus! Veidojiet bērnam veselīgus paradumus!  Mācos būt veselīgs! Veselīga uztura stūrītis pašiem mazākajiem. Viktorīnas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, rotaļas, jautrības stafetes!

  12:00 – 14:00 Joga pieaugušajiem, joga bērniem, nūjošanas prasmju apguve, ergonomiski pareizu kustību demonstrējumi, futbola paraugdemonstrējumi, veselību veicinoša vingrošana visām vecuma grupām

  1. Vērtēšana

  8.1.   Sporta spēļu kopvērtējumā uzvarētāju nosaka pēc  sporta veidos mazākās izcīnītās komandu vietu summas no jebkura sporta veida. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu izcīna komanda, kurai vairāk izcīnīto 1.vietu, tad 2.vietu u.t.t. ! Ja ir vienāds punktu skaits ar citu komandu visās disciplīnās, tiek piešķirtas vienādas vietas.

  8.2.   Komandas ar nepilnu ieskaišu skaitu netiek vērtētas kopvērtējumā.

  1. Apbalvošana

  9.1.   Sacensības notiek 7 un 6  sporta veidos.

  9.2.  1. – 3.vietu ieguvējus komandu sporta veidos apbalvo ar medaļām, kausiem pārsteigumu balvām.

  9.3.  1. – 3. vietu ieguvējus individuālos sporta veidos apbalvo ar medaļām.

   

   

   

  SPORTA VEIDU NOLIKUMI

   SMILŠU VOLEJBOLS (sievietes ,vīrieši – 4:4)

  Komandas sastāvā 4 dalībnieki. Sacensības notiek pēc klasiskā volejbola noteikumiem. Spēļu kārtību un sistēmu noteiks uz vietas.

  FUTBOLS (vīrieši – 6:6)

  Čempionāts notiek pēc minifutbola noteikumiem ( 6 : 6 ). Laukumā vienlaicīgi seši ( 5 + 1 ) futbolisti. Par uzvaru 3 p., par neizšķirtu 1 p., par zaudējumu 0 p., neierašanās – 0 punktu un 0:5 tabulā. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai : a) vairāk uzvaru visas spēlēs , b) labāki rādītāji ( punkti, vārti ) savstarpējās spēlēs,  c) labāka gūto un ielaisto vārtu starpība visās spēlēs. Sacensību sistēma tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita. Atļauts spēlēt atbilstošos futbola apavos.

  STRĪTBOLS (vīrieši – 3:3)

  Spēle uz vienu grozu 3 : 3, spēles laiks 6 minūtes. Bumba pāriet pie otras komandas pēc iemesta groza. Par katru grozu 1p. Ja metiens veikts aiz 3p. līnijas, tad 2p. Spēli tiesā viens tiesnesis. Par katru pārkāpumu tiek mesti soda metieni. Par nesportisku rīcību spēlētāju noraida, pretinieku komanda met soda metienu un saglabā kontroli pār bumbu. Strīda gadījumā bumba paliek tai komandai, kas ir aizsardzībā. Neizšķirta gadījumā uzvar tā komanda, kas spēli sāka aizsardzībā. Spēlētāju maiņas var izdarīt pēc iemesta groza un saņemot tiesneša atļauju. Traumētais spēlētājs var tikt nomainīts jebkurā brīdī. Ja spēlētājam traumas rezultātā parādās asinis, viņam nekavējoties jāatstāj laukums. Spēlē drīkst atgriezties, kad asiņošana apturēta. Maiņu skaits nav ierobežots. Spēles laiku neaptur. Sacensību sistēma tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

  FLORBOLS (vīrieši – 3:3)

  Sacensības notiek pēc florbola noteikumiem.

  Sacensību sistēma un nolikums tiks izstrādāta atkarībā no pieteikto komandu skaita. . Jābūt vienādiem spēlētāju krekliem. Lūdzam nodrošināties ar florbola ekipējumu – nūju.

  BADMINTONS ( sievietes, vīrieši 2:2)

  Noteikumus izskaidros uz vietas.

  Sacensību sistēma tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

  LODES GRŪŠANA (sievietes ,vīrieši)

  Dalībnieks/-ce izpilda 4 (mēģinājums + 3 ieskaites grūdieni. Mēģinājums netiek vērtēts. Var atteikties no mēģinājuma) grūdienus. Uzvar labākā rezultāta īpašnieks/-ce. Kopvērtējumā tiek ņemti divu dalībnieku labākie rezultāti, summējot kopā.

  BASKETBOLA SODA METIENI (sievietes)

  Var piedalīties visu komandu dalībnieces, katrai 5 metieni. Kopvērtējumā tiek ņemti 2 labākie rezultāti.

  TAUTAS BUMBA ( sievietes 5:5)

  Izspēles sistēma un kārtība tiks noteikta pēc pieteikušo komandu skaita.

  Sacensības notiek pēc tautas bumbas noteikumiem. Spēli uzsākot un kad spēlē iesaistās kapteinis, divas reizes bumba ir jāpārmet pāri. Kad ir “izsisti” visi spēlētāji un spēlē iesaistās kapteinis, bumba pienākas viņam. Ar pārējiem noteikumiem sacensību dalībniekus iepazīstinās tiesnesis.

  JAUTRĪBAS STAFETE (sievietes ,vīrieši)

  MAKŠĶERĒŠANA

  Individuālais sporta veids, var piedalīties ikviens makšķerēšanas piekritējs/-a. Sacensību starts plkst., 5:00,  pulcēšanās vieta –  Pūres centra sporta laukums.

   

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *