Ziemas autoveiklība

NOLIKUMS
1.Vispārējie noteikumi
1.1. “SK Pūre Veiklības Braucieni” ir daudzposmu veiklības sacensības ziemas apstākļos salona automašīnām slēgtā teritorijā, kuru norisi reglamentē šis Nolikums un tā papildinājumi, nolemjami kopīgā dalībnieku balsojumā.
1.2. Sacensības notiek slēgtā trasē.
2. Norises vadība, laiks un vieta
2.1. Vadība.
Veiklības braucienus organizē Biedrība sporta klubs „Pūre” sadarbībā ar Pūres un Jaunsātu pagasta pārvaldi.
2.2 Veiklības braucieni notiek vairākos posmos, pirmais posms 23. janvārī pie Pūres estrādes. Pieteikšanās un tehn. komisija no plkst. 10:10-10:50
2.3 Katra nākamā brauciena norises datumu un laiku organizators paziņo vismaz četras dienas pirms pasākuma starta.
3. Dalībnieki
3.1. Ar vienu a/m var startēt vairāki dalībnieki, par to iepriekš informējot organizatorus. Par vairāk nekā 3 dalībnieku startēšanu ar vienu a/m sacensībās, lemj sacensību organizators.
3.1.2. Pasākumā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura var uzrādīt 3.1.3. un 6.1. punktos minētos dokumentus.
3.1.3. Sacensībās var piedalīties dalībnieki bez autovadītāja apliecības. Vecumā no 15 gadiem līdz 18 gadiem bez autovadītāja apliecības sacensībās var piedalīties tikai tad, ja automobilī atrodas kāds ar autovadītāja apliecību. Šajā gadījumā jāuzrāda abu vecāku rakstiska atļauja dalībai sacensībās (iepriekš sagatavota vecāku atļauja, kurā ir gan dalībnieka, gan vecāku personas kodi, tā jāiesniedz vienam no vecākiem). Galējo lēmumu par pielaišanu sacensībām pieņem sacensību galvenais tiesnesis un sacensību direktors.
3.1.4. Dalība notiek par ziedojuma maksu viena pasākuma startam katrā klasē 5 eiro.
4. Rezultātu noteikšana
4.1 notiek vismaz 2 braucieni, atkarībā no dalībnieku skaita.
4.3. Katrā braucienā braucēji gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu:
4.1.3.Katra posma rezultātus nosaka pēc kopējo laika  summas.
5. Apbalvošana
5.1. 1.-3. vietu ieguvējus katrā klasē (ja klasē kopā ņemot startējuši vismaz 5 dalībnieki)
6. Automašīnas
6.1. Sacensībās atļauts piedalīties jebkādām salona tipa automašīnām. Tām automašīnām, kurām nav derīgas CSDD tehniskās apskates, tiks veikta mašīnas drošības apskate uz vietas. Mašīnas, kas nebūs tehniskā kārtība, netiks pielaistas pie braucieniem.
6.2. A/m iedalījums klasēs
6.2.1. Priekšpiedziņa ar vai bez radzēm,
6.2.2. Pilnpiedziņa ar vai bez radzēm,
riepas netiek dalītas radžu-bezradžu, jo attiecīgajā trasē ielas radzēm nav nozīmes
6.2.3 Aizmugures piedziņa ar vai bez radzēm
7. Riepas
7.1.Dalība atļauta tikai ar ZIEMAS riepām, kuras atbilstošas CSN noteikumiem.
7.2. Automašīnas, kuras aprīkotas ar radžotām riepām, uz katriem tekošajiem riepas 10cm radžu skaits nedrīkst pārsniegt 8gb, diametrs radzēm nedrīkst pārsniegt 6,5mm( pielaide 0,1mm),radzes cietsakausējuma diametrs 2,5mm(pielaide 0,1mm),taisnstūrveida cietsakausējuma izmēri nedrīkst pārsniegt 3mm*2mm( pielaide 0,1mm), kvadrātveida cietsakausējuma izmēri nedrīkst pārsniegt 2mm*2mm ( pielaide 0,1mm), daudzstūru cietsakausējuma ārējais diametrs nedrīkst pārsniegt 2,5 mm, radze nedrīkst būt vairāk izvirzīta virs riepas virsmas 2,5mm(pielaide 0,1mm). Nedrīkst tikt izmantotas riepas, kas paredzētas slēgtām trasēm, nedrīkst tikt izmantotas sporta radzes, ķēdes un skrūves. Atļauts lietot tikai speciāli transportlīdzekļu riepām paredzētas, rūpnieciski ražotas radzes, kurām ir viena galviņa. Tā nedrīkst būt cilindriska vai cauruļtipa. Radze un tās cietsakausējums nedrīkst tikt mehāniski apstrādāts.
6.3.3. Riepas nedrīkst būt sporta (paredzētas slēgtām trasēm) un nedrīkst būt līdzīgas tām.
8. Drošības prasības
8.1. A/m sacensību laikā nedrīkst atrasties nepiestiprināti priekšmeti;
8.2. Sacensību braucienu laikā a/m drīkst atrasties tikai a/m vadītājs, izņemot punktu 3.1.3.;
8.3. Dalībniekam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu;
8.4. Ar savu parakstu pieteikumā, dalībnieks apliecina, ka uzņemas atbildību par sevi, savas darbības (braukšanas) izraisītajām sekām un iespējamo nodarījumu trešās personai un tās mantai.
9. Starta kārtība
9.1. Dalībnieki startē tādā secībā, kādā tie ierodas (piesakās) sacensību vietā.
10. Sodi
10.1. Braukšana pa trasi pretējā virzienā – diskvalifikācija,
10.2. Agresīva uzvedība slēgtajā parkā – brīdinājums vai diskvalifikācija,
10.3. Par tiesnešu norādījumu neievērošanu – brīdinājums vai diskvalifikācija,
10.4. Trases pareiza neizbraukšana – pēc tiesneša vai direktora lēmuma.
10.5. Apreibinošo vielu iespaidā aizliegts startēt.