Pūres pagasta atklātie sporta svētki 2022.gada 16. jūlijā

2022-06-12

NOLIKUMS
Pūres pagasta atklātie sporta svētki 2022.gada 16. jūlijā
1. Mērķis. Uzdevums.
1.1 Popularizēt sportu iedzīvotāju vidū, kā veselību nostiprinošu brīvā laika pavadīšanas veidu.
1.2 Veicināt tautas sporta aktivitātes Pūres pagastā.
1.3 Noskaidrot Pūres pagasta labākos sportistus/-es.
2. Vieta. Laiks
2.1. Sporta spēļu norises vieta – Pūres centra sporta laukums.
2.2. Sporta pasākums notiek 16.07.2022.
2.3. Reģistrēšanās, iepriekš pieteikšanās sūtot vārdiskā pieteikuma formu uz e – pastu: sportaklubspure@gmail.com Komandu skaits ierobežots –10 vīriešu komandas un 5 sieviešu komandas.
2.4. Sacensību starts plkst., 09:30
3. Vadība.
Sacensības organizē Pūres pagasta pārvalde sadarbībā ar Biedrība sporta klups „Pūre”
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās piedalās Pūres pagasta iedzīvotāji, kā arī uzaicinātas komandas no citiem novadiem.
4.2. Sacensībās atļauts startēt 2008 .gadā dzimušiem un vecākiem.
5. Pieteikums
Spēļu komandām, jāiesniedz noteiktas formas aizpildīts pieteikums. Pieteikums ir apstiprinājums dalībai sacensībās. Komandas pieteikumā drīkst pieteikt ne vairāk par 12 dalībniekiem.
Komandu skaits ierobežots – 10 vīriešu komandas un 5 sieviešu komandas.

6. Tiesneši
Sporta spēles tiesā nozīmēti tiesneši. Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs, to spēlētāji un komandu pilnvarotās personas nevar apstrīdēt ne spēles laikā, ne pēc spēles.
7. Sacensību programma
7.1. Sporta veidi vīriešu komandām:
7.1.1. smilšu volejbols (4:4)
7.1.2. strītbols (3:3)
7.1.3. futbols (5:5)
7.1.4. jautrības stafete
7.1.5. virves vilkšana
7.2. Sporta veidi sieviešu komandām
7.2.1. smilšu volejbols (4:4),
7.2.2. badmintons (2:2)
7.2.3. strītbols (3:3)
7.2.4. jautrības stafete
7.2.5. virves vilkšana
7.3. Individuālie sporta veidi
7.3.1. makšķerēšana
7.3.2. šaušana mērķī
7.3.3. lodes grūšna
7.3.4. basketbola soda metieni
8. Vērtēšana
8.1. Sporta spēļu kopvērtējumā uzvarētāju nosaka pēc sporta veidos mazākās izcīnītās komandu vietu summas no jebkura sporta veida. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu izcīna komanda, kurai vairāk izcīnīto 1.vietu, tad 2.vietu u.t.t. ! Ja ir vienāds punktu skaits ar citu komandu visās disciplīnās, tiek piešķirtas vienādas vietas.
8.2. Komandas ar nepilnu ieskaišu skaitu netiek vērtētas kopvērtējumā.

9. Apbalvošana
9.1. Sacensības notiek 5 sporta veidos.
9.2. 1. – 3.vietu ieguvējus komandu sporta veidos apbalvo ar medaļām, kausiem pārsteigumu balvām.
9.3. 1. – 3. vietu ieguvējus individuālos sporta veidos apbalvo ar medaļām.